Обяви за работа

2018.08.07 Фронери - Техник хладилна инсталация - гр. София

2018.06.08 Darbi College - Учител по химия на английски език

2018.06.12 GE Pharmaceuticals - Химик-аналитик в лаборатория

2018.06.14 - Стомана Индъстри АД - Product & Process Value Engineer

2018.06.19 Промет Стиил ЕАД - Ръководител Лаборатория

2018.06.19 Промет Стиил ЕАД - Специалист Металограф

2018.06.22 - "Аспазия 92" ООД - Оператор в производство

2018.07.06 Балканинвест.ЕУ ЕООД - Младши Търговски Мениджър - съставки за козметични продукти

2018.07.06 Балканинвест.ЕУ ЕООД - Младши Търговски Мениджър – съставки за хранителни продукти

created by UCTM Web Team, Sofia, Monday, October 22, 2018