Обяви за работа

2018.05.04 Чипита България АД - Специалист качествен контрол

2018.05.08 Generation Y Homes Ltd - Младши специалист Подбор на персонал

2018.05.08 Generation Y Homes Ltd - Стажант Човешки ресурси

2018.05.09 - Generation Y Homes - Full Stack Developer

2018.05.14 Сен-Гобен Вебер - Продуктов мениджър

2018.06.08 Darbi College - Учител по химия на английски език

2018.06.12 GE Pharmaceuticals - Химик-аналитик в лаборатория

2018.06.14 - Стомана Индъстри АД - Product & Process Value Engineer

2018.06.19 - Неохим АД - Електромонтьор

2018.06.19 - Неохим АД - Техник - механик, АП

2018.06.19 - Неохим АД - Шлосер

2018.06.19 Промет Стиил ЕАД - Ръководител Лаборатория

2018.06.19 Промет Стиил ЕАД - Специалист Металограф

2018.06.22 - "Аспазия 92" ООД - Оператор в производство

2018.06.26 Изпълнителна агенция по околна среда - 3 младши експерти

2018.07.06 Балканинвест.ЕУ ЕООД - Младши Търговски Мениджър - съставки за козметични продукти

2018.07.06 Балканинвест.ЕУ ЕООД - Младши Търговски Мениджър – съставки за хранителни продукти

created by UCTM Web Team, Sofia, Thursday, July 19, 2018