Обяви за работа

2020.03.05 Актавис - Химик-лаборант в лаборатория „Аналитично валидиране“, Дирекция „Качество”, гр. Дупница.

2020.03.05 Актавис - Химик-лаборант в лаборатория „Изпитване на материали“, Дирекция „Качество”, гр. Дупница.

2020.04.05 TELUS International - работни позиции в Пловдив

2020.04.27 - Неохим АД - работа за инженери

2020.05.14 Mondelēz Bulgaria Production - HACCP and Sanitation Coordinator

2020.05.21 Отто Бок - Процесен инженер с опит в полиуретанови композити - гр. Благоевград

2020.05.22 РИОСВ- София - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“

created by UCTM Web Team, Sofia, Thursday, May 28, 2020