Форма за краен отчет по договор на НИС - 2013

Моля, следвайте указанията:

1. Изтеглете формата за краен отчет и съхранете файла на вашия компютър.

2. Попълнете коректно данните в полетата посочени във файла.

3. Прикачете попълнения файл:

4. Натиснете бутон

created by UCTM Web Team, Sofia, 2013