График на изпитни дати на специализиращи катедри

Автоматизация на производството

Биотехнология

Икономика и стопанско управление

Инженерна екология

Инженерна химия

Металургични технологии електротехника и електроника / направление Металургия на желязото и металолеенето

Металургични технологии електротехника и електроника / направление Металургия на цветните метали и сплави

Металургични технологии електротехника и електроника / направление Полупроводникови технологии

Неорганични и електрохимични производства

Органичен синтез и горива /Направление Горива/

Органичен синтез и горива /Направление Органичен синтез/

Основи на химичната технология

Основи на химичната технология / Направление Технология на текстила и кожите

Полимерно инженерство

Технология на силикатите

Физична металургия и топлинни агрегати

Хуманитаристика / Направления :Хуманитарно обучение и Чужди езици

Целулоза, хартия и полиграфия

created by UCTM Web Team, Sofia, Monday, October 18, 2021