ГРАФИК

на

изпитни дати

за студенти - бакалаври през учебната 2018/2019г.

редовна - [ 25.05.2015 - 19.06.2015 ] поправителна - [ 22.06.2015 - 26.06.2015 ] ликвидационна - [ няма ]

 

[ Изпитни дати на специализиращи катедри ]

 

курс: 1

Специалност/и

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

всички

Мататематика

Всички

13.06, 14,00 часа, 19 Б

22.06, 11.00 часа, 19 Б

09.09, 11.00 часа 22 Б

 

курс: 2

Специалност/и

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

 

курс: 3

Специалност/и

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

 

курс: 4

Специалност/и

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

UCTM Web Team, Sofia, Tuesday, February 19, 2019